© Powered by U&dW

 
Logo.jpg


De nieuwe HR-agenda

Een nieuw elan is nodig aan de menskant van organisaties. Hiervoor zijn nieuwe strategische HR-intiatieven nodig. Deze initiatieven hebben prioriteit op de HR-agenda. Wij noemen dit de nieuwe HR-agenda.


De nieuwe HR-agenda is uitvoerig beschreven in het gelijknamige boek, dat gebaseerd is op inzichten uit de praktijk van alledag en op resultaten van vele onderzoeken. Zodoende wordt een samenhangend beeld geschetst van wat er moet gebeuren aan de menskant van een organisatie om echt high performing te worden. Dit is een nieuwe aanpak.


apeigenhuisenrobvandijk.jpg

Het boek schreef Ap Eigenhuis samen met Rob van Dijk, senior director bij Hay Group. De nieuwe HR agenda is eveneens de titel van de bij het boek horende checklist.


De checklist

De checklist is een belangrijk hulpmiddel om de juiste HR-prioriteiten te kiezen. De kracht van de checklist schuilt in het feit dat alle sleutelfactoren voor de ontwikkeling van een nieuwe HR-agenda in samenhang en op heldere wijze aan de orde komen. De uitkomsten geven een directe aanzet voor een dialoog met directie, collega's en andere belanghebbenden. Hierdoor ontstaat vanaf het begin inzicht en draagvlak voor de nieuwe HR-agenda. De praktijkgerichte aanpak en de zakelijke taal zorgen dat deze dialoog ook bijdraagt aan de waardering van HR.


Meer... Negen secties van de checklist

De checklist heeft negen secties welke afzonderlijk in het boek toegelicht worden:

Stimulerend leiderschap om mensen te mobiliseren
Bouw het team
Gedeelde visie en waarden
Strategisch kader
Slimme organisatie
High performance en zelfstandige teams
Coaching: ontwikkel jezelf en anderen om te winnen
Schep een winnend organisatieklimaat
Resultaten en beloning